Ε Υ Χ Α ΡΙ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Ε Υ Χ Α ΡΙ Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ, ευχαριστούν θερμά τους κ.κ. Εμμανουήλ Κουριδάκη Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής την Αγνή Τσαγκαράκη Γραμματέα και τα μέλη Ελένη Κρουσταλάκη, Αθανάσιο Παπουτσιδάκη & Μαρία Τζαγκαράκη οι οποίοι αφιλοκερδώς εργάστηκαν προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές του Συλλόγου της 31-03 και 1ης Απριλίου 2024, καθώς επίσης και τα μέλη μας που προσήλθαν στη διαδικασία της ψηφοφορίας .
Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ     Χ. ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ

Σχολιάστε