ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Ο Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων Νομού Ηρακλείου, ως πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύθηκε με την 849/1925 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, από τον αείμνηστο Παντελή Χισκάκη, δάσκαλο, με σημαντική κοινωνική παρουσία στα δρώμενα της πόλης και της εποχής του. Αρχικά ο Σύλλογος χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του μισθωμένες αίθουσες, ενώ σήμερα στεγάζεται σε νέο ιδιόκτητο πενταώροφο κτίριο της οδού Στεργιογιάννη 3, στο Κομμένο Μπεντένι


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ


Σήμερα ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού Ηρακλείου αριθμεί περίπου 9.500 οικογένειες και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους λοιπούς όμοιους Συλλόγους της Χώρας, καθώς επίσης και την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Απασχολεί 2 μόνιμες διοικητικές υπαλλήλους και έναν έκτακτο πτυχιούχο Η/Υ. Διοικείται από 11μελές Συμβούλιο με τριετή θητεία. Στο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται, ο Πρόεδρος, οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και πέντε Μέλη. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου διενεργείται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη, ενώ ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών ασκείται από 3μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο με επίσης 2 αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία τόσο της Εξελεγκτικής Επιτροπής όσο και του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετή και τα μέλη τους εκλέγονται ταυτόχρονα με εκείνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανώτατο όργανο του Συλλόγου αποτελεί η Γενική Συνέλευση των μελών του, που συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν τούτο ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το 1/40 των μελών του Συλλόγου.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων επιτροπών, καθώς επίσης και τα μέλη των κατά καιρούς ομάδων εργασίας, είτε αποτελούν τακτικά μέλη του Συλλόγου είτε είναι φίλοι και συνεργάτες, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Τα βασικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων του Συλλόγου για την προώθηση των προγραμμάτων του είναι:

  • Η ενημέρωση.
  • Η συνεργασία.
  • Η πρόνοια και αρωγή.
  • Ο εθελοντισμός.
  • Η αλληλεγγύη.
  • Η αξιοποίηση του δυναμικού των μελών.
  • Η καταγραφή των προβλημάτων των μελών.
  • Η προσέγγιση και συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα.
  • Οι παρεμβάσεις και υποδείξεις στους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ν. Ηρακλείου:

> Προασπίζεται το θεσμό της οικογένειας και αγωνίζεται για τη διατήρηση των Ελληνικών παραδόσεων, τη διάδοση των αρχών του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, καθώς και για την αφύπνιση όλων των δυνάμεων της χώρας για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, που απειλεί άμεσα με αφανισμό τον τόπο μας.

> Συνεργάζεται με διάφορες προσωπικότητες των γραμμάτων, της πολιτικής κ.α. με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των φορέων της πολιτείας και της κοινής γνώμης προκειμένου να ληφθούν γενναία και μακρόπνοα μέτρα για την ανακοπή της δημογραφικής καθίζησης της χώρας μας και για την αλλαγή νοοτροπίας που θα επιτρέψει τη δημιουργία πολυμελών οικογενειών.

> Συμμετέχει ενεργά σε Συνέδρια ιδιαίτερα σε αυτά των πολυτέκνων που έχουν ασχοληθεί με ιδιαίτερη επιτυχία με διάφορα θέματα, όπως με την οικογένεια, τις κοινωνικές «πληγές», τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δημογραφικό κ.α.

> Παρεμβαίνει με άρθρα των μελών του, δημόσιες συζητήσεις, προτάσεις του, σχέδια νόμων και τροπολογιών για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ειδικότερα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας.

Δείτε το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ