ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Πρόεδρος: Παρασύρης Γεώργιος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Αρβανιτάκης Γεώργιος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Τριανταφυλλάκης Θεόδωρος

Γεν. Γραμματέας: Νησωτάκης Χαράλαμπος

Ταμίας: Σφακιανάκης Νικόλαος

 

Υπεύθυνοι Πολιτιστικών  Εκδηλώσεων – Εκδρομών

Κομνηνού-Βιδάκη Ελένη

Ζαχαριουδάκης Σταύρος

Υπεύθυνοι Κοιν. Υποθέσεων, Ανθρωπιστικής Κρίσης, Προγραμμάτων & Επικοινωνίας

Γιαννάκης Ιωάννης

Ζερβός Γεώργιος

 

Μέλος Δ.Σ: Κονιδάκης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ:Διβινής Νικόλαος


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΠΕ


Παρασύρης Γεώργιος

Νησωτάκης Χαράλαμπος

Διβινής Νικόλαος


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Φραγκιαδάκης Ιωάννης

Παρασύρη – Φωτάκη Μαρία

Ιερωνυμάκη Ελευθερία


ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Τυλλιανάκη Ελευθερία

Παναγιωτάκης Εμμανουήλ

Κωστάκης Νικόλαος