Διαβάστε την προκηρυξη

Προκήρυξη για την πρόσληψη 155 Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα εκδόθηκε από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Η προκήρυξη για τις 155 μόνιμες προσλήψεις δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια και ο νέος διαγωνισμός μεσω ΑΣΕΠ για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) αφορά σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου με τα εξής προσόντα:

Να είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, έως 29 ετών(να έχουν γεννηθεί από 01-01-1990 και μετά), με ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. για άντρες και γυναίκες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Απαιτείται τουλάχιστον η καλή γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και λευκό ποινικό μητρώο.