ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ      

                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ    

 Το Δ.Σ καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22-01-2023

και ώρα 10:00 στα γραφεία του Συλλόγου οδός Στεργιογιάννη 3, με θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. από 01-01-2022 εως 31-12-2022
  2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμoύ από 01-01-2022 έως 31-12-2022
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Επειδή συνήθως στην πρώτη Γ.Σ δεν συμπληρώνεται απαρτία , η δεύτερη και οριστική θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την επόμενη Κυριακή 29-01-23 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος οπότε θα θεωρηθεί απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών που παρουσιαστεί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ                                 Χ. ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ

Σχολιάστε