Θέσεις πολυτέκνων και τέκνων στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024 (Τρ. Ελλάδος, Ε. Τ.)

Θέσεις πολυτέκνων και τέκνων στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2024 (Τρ. Ελλάδος, Ε. Τ.)

Δείτε ΕΔΩ  την 3Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 14/1.05.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Δευτέρα 27 Μαΐου και λήγει την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, 14:00.
Περιλαμβάνονται θέσεις για πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων. Κάντε εγκαίρως αίτηση μέσω της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr για το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας προκειμένου να το υποβάλλετε μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ΦΕΚ.

———-

Σχολιάστε