ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου, ύστερα από τις εκλογές που διεξήχθησαν την

Κυριακή 31-03 και την Δευτέρα 01 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Παρασύρης Γεώργιος Πρόεδρος

Αντωνάκος Νικόλαος Α΄ Αντιπρόεδρος

Γιαννάκης  Ιωάννης  Β΄ Αντιπρόεδρος

Νησωτάκης Χαράλαμπος  Γεν. Γραμματέας

Σφακιανάκης Νικόλαος Ταμίας

 Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Εκδρομών  

Κομνηνού-Βιδάκη Ελένη

Σκιβαλάκη Φωτεινή

Υπεύθυνοι Κοιν. Υποθέσεων , Ανθρωπιστικής Κρίσης,

Προγραμμάτων & Επικοινωνίας

 Τζουλιαδάκη Αικατερίνη

Μπραγουδάκη Μαρία

Ξενάκης Νικόλαος

Μέλος

Διβινής Νικόλαος

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρούλη-Καββάλου Αιμιλία

Παναγιωτάκης Εμμανουήλ

Φραγκιαδάκης Ιωάννης

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωστάκης Νικόλαος

Καπελλάκης Χαρίλαος

Ορφανού Ελευθερία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΠΕ

Νησωτάκης Χαράλαμπος

Ξενάκης Νικόλαος

Τσιμπινός Δημοσθένης

 

Σχολιάστε