ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται τα μέλη μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου!!!!!

Σχολιάστε