69 γεωπονοι, κτηνίατροι σε εννέα Περιφέρειες

geoponoi.jpg

Σε εννέα Περιφέρειες θα απασχοληθούν 69 εποχικοί υπάλληλοι. Θα προσληφούν κυρίως γεωπονοι και κτηνιατροι για το πρόγραμμα τηςΔακοκτονίας. Για τις θέσεις των γεωπονων θα ζητηθούν: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Βιοσυστημάτων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι κτηνιατροι οφειλουν να διαθέτουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης ΄Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση ΄Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου. γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (εως 24/6) 22313 54708
ΔΕ Οδηγών 4
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 6
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
ΥΕ Εργατών 9
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (εως 24/6)
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 4 2613 613106
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (εως 25/6)
ΠΕ Γεωπόνων 7
ΠΕ Κτηνιάτρου 1
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (εως 25/6)
ΠΕ Γεωπόνων 2 26823 60297
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (εως 25/6)
ΠΕ Γεωπόνων 14 22510 46660
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (εως 29/6)
ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας 1 22613 50275
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας (εως 29/6)
ΠΕ Γεωπόνων 7 22213 53740
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (εως 29/6)
ΠΕ Κτηνιάτρου 1 24413 50112
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (εως 29/6)
ΠΕ Γεωπόνων 11 27313 63321
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (εως 2/7)
ΠΕ Κτηνιάτρου 1 26653 60196

 

Ιούνιος 2020

Σχολιάστε

2 × three =