Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χερσονήσου,

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Χερσονήσου

Γούρνες

Δήμου Χερσονήσου

(Ν. Ηρακλείου)

ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα

ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

3

102

Δήμος Χερσονήσου

Γούρνες

Δήμου Χερσονήσου

(Ν. Ηρακλείου)

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

8 μήνες

12

 

 

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την 06.06.2019 (ημέρα Πέμπτη) και λήγει την 18.06.2019 (ημέρα Τρίτη).

 

 


Σχολιάστε

17 + twelve =