ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

https://www.culture.gov.gr/DocLib/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1%20%CE%A3%CE%9F%CE%A71_2021%20%20%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF.pdf?fbclid=IwAR39UcJm8QFOTUBRSvnh1v4agobrMSMYhIL2GFR05NN48dZK6d8XbspXacg

Σχολιάστε

seventeen − 2 =