ΠΡΟΣΟΧΗ:ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΟΤ Γ΄ – Μειωμένο τιμολόγιο ηλ. ρεύματος πολυτέκνων

Η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο ΚΟΤ Γ΄ θα ανοίξει την 1/2/23. Παρακαλούνται οι πολύτεκνοι που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή (ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ στην ιστοσελίδα μας) να φροντίσουν έγκαιρα για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας μέσω του Συλλόγου μας ή μέσω της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr
Απαραίτητη προυπόθεση για την έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού η θεώρηση των βιβλιαρίων τους για το τρέχον έτος ….

Σχολιάστε