ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Επειδή δεν πραγματοποιήθηκε απαρτία την Κυριακή 28-01-2024
η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά την Κυριακή 04-02-2024
και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία του Συλλόγου οδός Στεργιογιάννη 3 με τα ίδια θέματα:

1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. 2023
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμoύ 2023
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα διενεργήσει Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Διοικητικών οργάνων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ             Χ. ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ

Σχολιάστε