ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28-01-2024
και ώρα 10:00 στα γραφεία του Συλλόγου οδός Στεργιογιάννη 3, με θέματα:
1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. 2023
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμoύ 2023
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα διενεργήσει Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Διοικητικών οργάνων
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Επειδή συνήθως στην πρώτη Γ.Σ δεν συμπληρώνεται απαρτία , η δεύτερη και οριστική θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την επόμενη Κυριακή 04-02-24 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος οπότε θα θεωρηθεί απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών που παρουσιαστεί.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ      Χ. ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ

Σχολιάστε