ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Επειδή δεν πραγματοποιήθηκε απαρτία την Κυριακή 22-01-2023
η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά την Κυριακή 29-01-2023
και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία του Συλλόγου οδός Στεργιογιάννη 3 με τα ίδια θέματα:
 
1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. 2022
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμoύ 2022
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη.
 
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ       Χ. ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ

Σχολιάστε