Προπτυχιακές υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε επιμελείς φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠAΙΘ (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr) από την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00.

Οι υποψήφιοι πριν προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και τα Παραρτήματα αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726358 και 210-3726360.

Η ΑΣΠΕ απέστειλε την ακόλουθη επιστολή αναφορικά με τον υπολογισμό της μοριοδότησης των πολυτέκνων:

Αρ. πρωτ. 858

Αθήνα, 6/10/2020

Προς τους αξιότιμους

1. Καθ. Βασίλη Διγαλάκη,

Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, ΥΠΠΑΙΘ
2. Καθ. Κουτσιλιέρη Νικόλαο,

Πρόεδρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ),
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41,
142 34 Νέα Ιωνία,
τηλ. 210-3726358 και 210-3726360.
3. Προϊστάμενο του Δ΄ Τμήματος (Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών)

Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ΥΠΠΑΙΘ

Θέμα: Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ι.Κ.Υ.: αναλογική μοριοδότηση βάσει πλήθους παιδιών.

Αξιότιμοι,

έχοντας υπόψη την επιτυχή υλοποίηση κατά τα τελευταία συνεχόμενα έτη του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν σε ευπαθείς και άλλες κοινωνικές ομάδες», το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε εσάς προσωπικά αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Από το πρώτο έτος 2016/17 εφαρμογής του Προγράμματος, το οποίο εναρμονίζεται με την σχετική συνταγματική επιταγή της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζει ρητά πως: «Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του Κράτους», η πολυτεκνική ιδιότητα αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων, θεωρώντας πως ο φοιτητής γονέας ή γόνος πολύτεκνης οικογένειας και η ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, χρήζουν στήριξης από το κράτος.

Παράλληλα, θα θέλαμε με την παρούσα να σας γνωστοποιήσουμε ότι θεωρούμε δικαιότερη την προσέγγιση και ενίσχυση των επιμελών φοιτητών/φοιτητριών πολύτεκνων οικογενειών μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος που διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, υπό τον ισχύοντα Κανονισμό του Προγράμματος (Απόφαση 99166/Ζ1/20-6-2019, ΦΕΚ 2555/B/27-6-2019) Γονέας φοιτητής με τέσσερα (4) τέκνα (δώδεκα μόρια) λαμβάνει τα ίδια μόρια με τον Γονέα φοιτητή με δέκα (10) ή δώδεκα (12) τέκνα. Παρόμοια και σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα Κανονισμό, εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα (4) τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει οκτώ μόρια όσα και το εξαρτώμενο μέλος γονέα με δέκα (10) ή δώδεκα (12) τέκνα. Δικαιότερη και αποτελεσματικότερη ως προς την επίτευξη του βασικού του σκοπού του Προγράμματος θεωρούμε την απόδοση συγκεκριμένου αριθμού μορίων για κάθε επιπρόσθετο εξαρτώμενο μέλος γονέα πέραν των τεσσάρων.

Η αναλογικότητα στην μοριοδότηση με βάση το πλήθος των παιδιών της οικογένειας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με ην ισότητα των πολιτών, άρα και των παιδιών. Οι δε ανάγκες των πολυτέκνων οικογενειών είναι αναλογικά μεγαλύτερες, όσο περισσότερα είναι τα παιδιά της οικογένειας. Επομένως, το πλήθος των παιδιών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη μοριοδότηση.

Επ’ ευκαιρία της επικείμενης δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης για το έτος 2019-2020 παρακαλούμε όπως ενσωματώσετε την παρούσα πρότασή μας κατά την κατάρτιση του νέου Κανονισμού, συμβάλλοντας στην δικαιότερη απόδοση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους επιμελείς φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος Δήμητρα –Ινές Αγγελή

Επόμενο

12 Οκτωβρίου 2020 – 08:26:45
Πρόσφατα άρθρα

Προπτυχιακές υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε επιμελείς φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
Ερώτημα προς την Υπουργό Παιδείας για επαναφορά της καταργηθείσας πρόνοιας για τους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς.
Δελτίο Τύπου : Ολοκληρώνεται το γκρέμισμα των οικογενειακών πολιτικών για τους εκπαιδευτικούς
Δελτίο Τύπου για διόρθωση της απόφασης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών
Στέγαση πολυτέκνων στα ΟΣΕΑΑΥ
Δελτίο Τύπου για την κατάργηση των κοινωνικών κριτηρίων στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Δελτίο Τύπου για την κατάταξη – τιμωρία των πολυτέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Επιστολή για συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας
Οικογένεια και σχετικές πολιτικές στην διαδικτυακή εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με συμμετοχή της ΑΣΠΕ
Έγγραφο ΑΣΠΕ προς Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»
Δελτίο Τύπου για την παγκόσμια ημέρα των Γονέων
Επιστολή ΑΣΠΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το Δημογραφικό
Υπόμνημα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων & στην Υπ. Παιδείας
Επιστολή Σ.Π. Αγρινίου προς την Υπ. Παιδείας
Προσωρινοί αναπληρωτές πολύτεκνοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Επιστολή ΑΣΠΕ για σ/ν για τον εκσυχρονισμό της πολεοδομικής νομοθεσίας
Δεν προβλέπεται πρόσληψη πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) στην προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ
Εγγραφή πολυτέκνων στα Κέντρα του Δ. Ηλιουπόλεως

Σχολιάστε

10 − 4 =