ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2022
για την πρόσληψη προσωπικού

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΔΩ

 

Σχολιάστε