Προκηρύξεις

Θα προσληφθούν αποκλειστικά απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου, οι οποίοι θα εργαστούν για 60 ημερομίσθια.

Οι θέσεις

  • ΥΕ Εργατών – 8 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, κα. Μπακαλάκου Μαρία (m.bakalakou@dei.gr) και, κατ’ εξαίρεση, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ ΑΕ/ ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 71110 Ηράκλειο Κρήτης, υπ’όψη κας  Μπακαλάκου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810376378)

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Σχολιάστε