Προκήρυξη Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο:«Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του». Πρόκειται για το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που παρέχει ανάλογη ειδίκευση. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εστιάζει στη μελέτη των αρχαίων ελληνικών δραματικών κειμένων, του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ως σκηνικής πράξης (στο πλαίσιο της ιστορίας του θεάτρου), της αρχαιολογίας των μνημείων και των σχετικών με το θέατρο τεκμηρίων, της σχέσης του αρχαίου δράματος με άλλα γραμματειακά είδη (αρχαία και νεότερα), της επίδρασης και της πρόσληψης γενικά του αρχαίου ελληνικού δράματος στους ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους, καθώς επίσηςστις σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους, τόσο στην Ελλάδα όσο καιστο εξωτερικό.
Προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική εξειδίκευση, που αποβλέπει στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν τόσο εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και θεατρικούς οργανισμούς ή φορείς που ενδιαφέρονται για το αρχαίο δράμα και τη σύγχρονη πρόσληψή του σε δραματικά κείμενα, παραστάσεις, παντός είδους θεατρικές επιτελέσεις και στις παραστατικές τέχνες.
Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα διδασκόμενα σεμιναριακά μαθήματα κατά τα τέσσερα (4) Εξάμηνα και να εκπονήσουν επιτυχώς στο τέλος διπλωματική εργασία.
Προκήρυξη Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. | Department of Theatre Studies – University of Patras
theaterst.upatras.gr
Προκήρυξη Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. | Department of Theatre Studies – University of Patras

Σχολιάστε

nine + 15 =