Οι μόνιμες προσλήψεις για το 2021 στο Δήμο Μαλεβιζίου

Τις θέσεις των μονίμων υπαλλήλων που θα ζητήσει προκειμένου να στελεχώσει οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες του ο Δήμος Μαλεβιζίου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

 

Πρόκειται για εννιά θέσεις μονίμων υπαλλήλων τις οποίες η επιτροπή ενέταξε στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου έτους 2021.

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις αποφάσισε ομόφωνα τον ετήσιο προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021,

ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό ως εξής:

Σχολιάστε

1 × 1 =