κ.κ Δημάρχους   Ν.  Ηρακλείου

                                                                      Προς

                                                                      κ.κ Δημάρχους

                                                                      Ν.  Ηρακλείου

Κύριε Δήμαρχε,

 

Γνωρίζετε ήδη ότι η υπογεννητικότητα στη Χώρα μας έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις!!!!!!!

 

Γνωρίζετε ήδη ότι αν μία Χώρα δεν έχει παιδιά ούτε οικονομία θα έχει ούτε εκπαίδευση ,ούτε στρατό , ούτε προγράμματα και ανάπτυξη, ούτε ΖΩΗ και ΥΠΑΡΞΗ!!!!!!!!

 

Γνωρίζετε ήδη ότι οι Πολύτεκνες οικογένειες ήταν και είναι απο τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών!!!!!

 

Γνωρίζετε επίσης ήδη ότι, η μόνη τάξη που αντιστέκεται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας είναι αυτή των πολυτέκνων οικογενειών, η οποία είχε και έχει το σθένος να αποκτήσει και να αποκτά πολλά παιδιά και να ασκεί με τον τρόπο αυτό τις πλέον ευεργετικές επιδράσεις σε όλες τις εκφάνσεις της Εθνικής και κοινωνικής ζωής, αφού συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και του ασφαλιστικού συστήματος, στην Εθνική Άμυνα της χώρας, στον πολλαπλασιασμό της κατανάλωσης αγαθών, στη δημογραφική ανάκαμψη και στη διατήρηση της βιολογικής ακμής του έθνους μας.

 

Εν όψει λοιπόν αναλήψεως των καθηκόντων σας και με την ελπίδα ότι θα σκύψετε με σοβαρότητα και σεβασμό στίς ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας σας καταθέτουμε προτάσεις-μέτρα απολύτως απαραίτητα και δίκαια και ευελπιστούμε στην άμεση εφαρμογή τους ….

 

Α.       Για τους πολυτέκνους (της πολυτεκνικής ιδιότητας τους αποδεικνυόμενης με πιστοποιητικό ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ συνοδευόμενο με οικογενειακή κατάσταση ) και κάθε επόμενο παιδί):

1)        Απαλλαγή ή μεγάλη έκπτωση από δημοτικά τέλη, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

2)         Εισαγωγή των παιδιών τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς κατά προτεραιότητα.

3)         Πρόσβαση χωρίς κριτήρια με επίδειξη πολυτεκνικής ταυτότητας σε κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά φροντιστήρια των Δήμων.

4)         50% μείωση στα τροφεία Παιδικών Σταθμών.

5)         Παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω που αποκτά μια οικογένεια.

6)         Ετήσια τιμητική εκδήλωση για τις νέες πολύτεκνες μητέρες.

7)         Υποτροφίες για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που αριστεύουν στις Σχολές τους – Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

8)         Ετήσια ημερίδα για θέματα παιδιού, οικογένειας, δημογραφίας και πολυτέκνων σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Πολυτέκνων.

9)         50% έκπτωση για Δημοτικά Ωδεία και Αθλητικούς Οργανισμούς των Δήμων και των άλλων νομικών προσώπων που έχουν οι Δήμοι π.χ. Πολιτιστικοί Οργανισμοί κ.ά.

Β.       Για τη στήριξη της οικογένειας:

1)         Εφαρμογή ειδικού προγράμματος στήριξης Βρεφονηπιακών αναγκών και

2)         Παροχές υγείας – π.χ. δωρεάν εμβολιασμός στα Δημοτικά Ιατρεία για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο.

3)         25% μείωση στα τροφεία των δημοτικών Παιδικών Σταθμών για το 3ο παιδί.

4)         Δημιουργία και λειτουργία ολοήμερων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Θα έχει δύο σκέλη: (α) με προεγγραφή για παρακολούθηση προγράμματος  και (β) χωρίς προεγγραφή, ώστε οποτεδήποτε θέλει ο γονέας θα μπορεί να αφήνει με ασφάλεια το παιδί / τα παιδιά του προσχολικής ηλικίας, για ολιγόωρη φύλαξη.

5)         Παιδικές γιορτές με δώρα για τα παιδιά Χριστούγεννα και Πάσχα, σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα για παιδιά ως 12 ετών.

6)         Αθλητικές διοργανώσεις σε Δημοτικά Στάδια για παιδιά διαφόρων ηλικιών.

7)         Σε κάθε παιδί που γεννιέται στην πόλη, ένα σετ με τα βρεφικά πρώτης ανάγκης.

8)         25% έκπτωση για τρίτεκνους στα Δημοτικά Ωδεία και Αθλητικούς Οργανισμούς των Δήμων και των άλλων νομικών προσώπων που έχουν οι Δήμοι π.χ. Πολιτιστικοί Οργανισμοί κ.ά.

Οι δράσεις αφορούν παιδιά από γονείς με υπηκοότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δύο.

Ενημερωτικά και ενδεικτικά στον Δήμο Αθηναίων τα παιδιά των Πολυτέκνων προηγούνται στους παιδικούς σταθμούς και απαλλάσσονται τροφείων. Επίσης οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους απαλλάσσονται μηνιαίας συνδρομής στα γυμναστήρια και κολυμβητήρια του Δήμου και έχουν υποχρέωση ετήσιας εγγραφής 5€ ανά αθλητικό Κέντρο που χρησιμοποιούν.

         Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε:

-Ι-

Το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006,  όπως η παρ. 3 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016, που αναφέρεται στις επιχορηγήσεις και βοηθήματα:

«α. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους και Κοινότητες προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Είναι επίσης δυνατή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχορήγηση συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης, κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσεως του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο ή Κοινότητα και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

β. 1. Η παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολυτέκνους, τους τριτέκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους  […]

 

 

Κοιν.

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΣΠΕ

Σχολιάστε

nine − two =