Η ΑΣΠΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Η ΑΣΠΕ θα προβεί και σε επόμενες ενέργειες τις προσεχείς ημέρες, προκειμένου να ανταποκριθεί επιτέλους η Κυβέρνηση στο αυτονόητο, δηλαδή στην υλοποίηση της συμμόρφωσης προς την απόφαση Ολ.ΣτΕ 430/2022.

Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από το Μάρτιο του 2022 ως σήμερα, χωρίς την υλοποίηση της απόφασης, είναι υπέρ επαρκές για να μπορεί η ΑΣΠΕ να επικαλεσθεί ολιγωρία και αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Από πέρσι το Μάρτιο ως τώρα, κάθε μήνα, η ΑΣΠΕ προβαίνει σε διαφορετικές, συνεχείς ενέργειες προς την Κυβέρνηση για την υπενθύμιση της οφειλόμενης ενεργοποίησης του νέου ειδικού τιμολογίου ηλ. ρεύματος πολυτέκνων.

Αναμένουμε…

Σχολιάστε