Ερωτήματα σχετικά με εκπτώσεις πολυτέκνων για κοινωνικό οικιακό ρεύμα (ΚΟΤ Γ΄)

Κατόπιν λήψης πολλών παραπόνων και ερωτήσεων πολυτέκνων σχετικά με την παροχή των προβλεπομένων εκπτώσεων, διευκρινίζονται τα εξής (σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ενέργειας):

1. Οι σχετικές εκπτώσεις θα εμφανισθούν μόνο στους τελικούς ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και όχι στους μηνιαίους λογαριασμούς.

2. Σε περίπτωση μη εμφανίσεως των σχετικών εκπτώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των εκπτώσεων αναδρομικά και του Ιανουαρίου 2024, για όσους έκαναν εμπρόθεσμα αίτηση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου), οι δικαιούχοι θα υποβάλουν σχετική καταγγελία-αναφορά στην Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

3. Η ενημέρωση της ΑΣΠΕ από το Υπουργείο Ενέργειας σχετικά με τις καθυστερημένες τιμολογήσεις του ΚΟΤ Γ΄ έχει ως ακολούθως:

α) η καθυστέρηση της τιμολόγησης από την αρχή του έτους οφείλεται σε “συστημικό” πρόβλημα μεταξύ του Υπουργείου και των παρόχων.

β) δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διακοπή ρεύματος στους δικαιούχους ΚΟΤ Γ, εφόσον δεν έχουν σταλεί λογαριασμοί.

γ) όταν σταλούν οι λογαριασμοί, προφανώς θα είναι αυξημένοι, αλλά οι πολύτεκνοι θα ενταχθούν a priori σε άτοκο διακανονισμό για να καταστεί δυνατό να διαχειρισθούν οι χρεώσεις.

Σχολιάστε