Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα του εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών αλλά και το Πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών ενέκρινε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι θέσεις ανά Περιφέρεια είναι:

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 6,

Κεντρικής Μακεδονίας 4,

Δυτικής Μακεδονίας 2,

Ηπείρου 2,

Θεσσαλία 3,

Ιονίων Νήσων 1,

Δυτικής Ελλάδας 3,

Στέρεας Ελλάδας 3,

Περιφέρεια Πελοποννήσου 2,

Βορείου Αιγαίου 1,

Νοτίου Αιγαίου 2 και

Κρήτης 1.

Ειδικότερα οι προσλήψεις στις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) της Χώρας, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, με έγκριση του ΑΣΕΠ για την αντιμετώπιση αναγκών στο Πρόγραμμα του εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών καθώς και των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών.

Ολη η απόφαση εδω