Διαμαρτυρία για τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΔΥΠΑ. στο ν/σ του ΥΠΕΚΑ

Στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων, η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α. δίνει 15 μόρια για ένα (1) μόλις μήνα εργασιακής εμπειρίας, και τρια (3) μόρια για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Δηλαδή, για τον συντάκτη του νομοσχεδίου, η σημασία πέντε (5) παιδιών, που λαμβάνουν δεκαπέντε (15) μόρια εξισώνεται με ένα (1) μήνα προϋπηρεσίας!! Και, φυσικά, δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με τέτοιες νομοθετικές λογικές, είναι μάλλον αναμενόμενη η συνεχιζόμενη δημογραφική κατάρρευση της χώρας!

Η ΑΣΠΕ έχει διαμαρτυθεί στα Υπουργεία Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων καθώς και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ζητώντας άμεσα βελτιώσεις. Επίσης η ΑΣΠΕ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση στο http://www.opengov.gr. Μπορείτε να δείτε το σχόλιο σε αυτή την διεύθυνση: http://www.opengov.gr/minlab/?p=6128&cpage=2#comment-11732

Ελπίζουμε να εισακουστεί η διαμαρτυρία μας και να έρθει στη Βουλή ένα ριζικά βελτιωμένο νομοσχέδιο με σαφή κατεύθυνση στήριξης της οικογένειας και των πολυτέκνων.

Σχολιάστε