Από την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00, θα μπορούν οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η 3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις είναι:

ΠΕ Διοικητικού 2
ΠΕ Θετικών Επιστήμων Ειδικότητας Βιοχημικών 2
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 28
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Μεταλλειολόγων 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Μηχανολόγων 4
 ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Ναυπηγών 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Πολιτικων Μηχανικών 2
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Χημικών 6
ΠΕ Οικονομικού (ΙΔΑΧ)  1
ΠΕ Πληροφορικής 11
ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ 1
 ΠΕ Στατιστικών 3
ΠΕ Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών) (ΙΔΑΧ) 1
ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών 2
ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων 1
ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητα Μηχανολόγων 1
 ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητα πολιτικών Μηχανικών δομικών Έργων 2
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
ΔΕ Τυπογραφιας 3
ΥΕ Νεκροτομων 2

Ολη η προκήρυξη εδω

Δείτε επίσης