Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας στην επιστολή διαμαρτυρίας της ΑΣΠΕ

Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας στην επιστολή διαμαρτυρίας της ΑΣΠΕ

“Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Γεν. Γραμματέα, 

το νομοθέτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και δεν έχει κατατεθεί. Τα ζητήματα που αφορούν στις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις του προσωπικού που περιλαμβάνονται σε αυτό, θα ενταχθούν σε επόμενο νομοθέτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα αφορά στη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι παρατηρήσεις κατά την τρέχουσα διαβούλευση θα ληφθούν υπόψη.

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Εθν. Άμυνας κ. Νίκο Δένδια που έλαβε το μήνυμα διαμαρτυρίας μας, δηλαδή την κραυγή αγωνίας των πολυτέκνων στρατιωτικών, και ανταποκρίθηκε θετικά.

Παράδειγμα προς μίμηση η ανταπόκριση του Υπουργείου και του Γραφείου του Υπουργού!

Κάθε απόφαση που στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, είναι ουσιαστικά μέτρο “εθνικής άμυνας”.

Σχολιάστε