Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αιτήσεων στην προκήρυξη «μαμούθ» του ΑΣΕΠ για τα νοσοκομεία.

Ξεκινούν αύριο, Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 8:00 το πρωί, οι αιτήσεις συμμετοχής στην 2Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 817 μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ειδικότερα, η προκήρυξη 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση 817 θέσεων, μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ).

Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά υποψήφιοι των κλάδων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέχουν όλα τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα που ζητούνται. Συνολικά ζητούνται υποψήφιοι για να καλύψουν 45 ειδικότητες καίριας σημασίας στον τομέα της Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει αύριο, Πέμπτη 9 Μαΐου και ώρα 8:00 το πρωί και λήγει την Παρασκευή, 24 Mαΐου 2024 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ που ζητούνται στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι οι εξής:

 1. ΠΕ Ακτινοφυσικών ΕΙΔ. ΠΕ Ακτινοφυσικών
 2. ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 3. ΠΕ Βιολόγων ΕΙΔ. ΠΕ Βιολόγων
 4. ΠΕ Βιοχημικών  ΕΙΔ. ΠΕ Βιοχημικών
 5. ΠΕ Γεωτεχνικών ΕΙΔ. ΠΕ Κτηνιάτρων
 6. ΠΕ Διαιτολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Διαιτολογίας
 7. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 8. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οικονομικού
 9. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 10. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 11. ΠΕ Ιατρών ΕΙΔ. ΠΕ Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας Περιβάλλοντος
 12. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
 13. ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 14. ΠΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΠΕ Λογοθεραπείας
 15. ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων
 16. ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 17. ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 18. ΠΕ Μηχανικών  ΕΙΔ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 19. ΠΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσηλευτικής
 20. ΠΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE – HARDWARE)
 21. ΠΕ Στατιστικών ΕΙΔ. ΠΕ Στατιστικών
 22. ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ
 23. ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Φαρμακοποιών
 24. ΠΕ Χημικών ΕΙΔ. ΠΕ Χημικών
 25. ΠΕ Ψυχολόγων ΕΙΔ.ΠΕ Ψυχολόγων

Οι ειδικότητες του κλάδου ΤΕ που ζητούνται στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι οι εξής:

 1. ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
 2. ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
 3. ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων) ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων)
 4. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  ΕΙΔ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 5. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΕΙΔ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 6. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
 7. ΤΕ Εργοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Εργοθεραπείας
 8. ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 9. ΤΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Λογοθεραπείας
 10. ΤΕ Μαιευτικής ΕΙΔ. ΤΕ Μαιευτικής
 11. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 12. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρονικών
 13. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 14. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 15. ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (διάφορες ειδικότητες)
 16. ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ.ΤΕ Νοσηλευτικής
 17. ΤΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE)
 18. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
 19. ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας
 20. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Δείτε επίσης:

 • Δείτε ΕΔΩ και τα 73 πτυχία ΑΕΙ που διορίζουν σε διοικητικές θέσεις
 • Δείτε ΕΔΩ και τα 40 πτυχία ΤΕΙ που διορίζουν σε διοικητικές θέσεις

Το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ