Έκδοση του Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr

 

PPI2023

Έκδοση του Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr

1. Με την ΚΥΑ 267 (ΦΕΚ 6027/Β/19.10.2023): «Ηλεκτρονική αίτηση και άκφοση Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας», τέθηκε σε λειτουργία η εξυπηρέτηση των πολυτέκνων και των τέκνων τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr προκειμένου να αιτούνται και να λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας (ΠΠΙ) που εκδίδει η ΑΣΠΕ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στη θυρίδα τους στην Πύλη, όπως συμβαίνει π.χ. με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που εκδίδουν οι Δήμοι.

Για την είσοδο στην εφαρμογή πατήστε ΕΔΩ.

2. Με τον τρόπο αυτό, εκσυγχρονίζεται σημαντικά και τυποποιείται η διαδικασία αυτή, παρέχοντας υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση στους πολύτεκνους, ίδια με όλες τις άλλες αιτήσεις που εξυπηρετούνται ψηφιακά από Δημόσιους Φορείς.

3. Αξίζει να σημειωθεί ότι:

– Για την έκδοση του ΠΠΙ ενημερώνεται ο αιτών με αυτόματο e-mail και sms και ότι:

– Το ΠΠΙ είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την Πύλη και επομένως μπορεί οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Φορέας να επιβεβαιώσει την γνησιότητά του, με βάση τον αναγραφόμενο κωδικό εγγράφου, είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή (φωτοαντίγραφο), σύμφωνα με το ν. 4727/2020, χωρίς να απαιτείται θεώρηση από Δικηγόρο, Αστυνομία, ΚΕΠ ή άλλη Αρχή.

4. Η αίτηση ΠΠΙ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την ΑΣΠΕ καταργείται.

5. Η εξυπηρέτηση μέσω των Συλλόγων Πολυτέκνων – Mελών της ΑΣΠΕ παραμένει εν ισχύ.

 

Σχολιάστε